Wielen

Wij leveren:

  • Monorailoogstwagens voor diverse teelten in potplanten, groente-, en sierteelt.
  • Monorailwerkplateau’s in allerlei vormen en uitvoeringen. Dit voor onderhoudswerkzaamheden aan de kas en kasinstallatie of werk aan het gewas dat aan teeltdraden hangt.
  • Monorailfietsen in diverse uitvoeringen voor scoutdoeleinden over het gewas.
  • Monorailkranen voor het verplaatsen van (rol)containers.
  • Monorailconstructies voor het uitvoeren van gewasverzorging. Deze monorailwagens kunnen ook in aangedreven uitvoering geproduceerd worden.
  • Tevens diverse buisrailwagen voor oogst- en service doeleinden
  • Werktafels uitgevoerd met wielen.

Voor deze producten hebben wij een hele selectie van wielen beschikbaar met allemaal de juiste eigenschappen voor de gewenste doeleinden.
Als deze wielen niet uit de regulieren handel betrokken kunnen worden produceren wij deze zelf.

Met de foto's proberen wij u een impressie te geven van wat de mogelijkheden kunnen zijn.
Indien u niet kunt vinden wat u zoekt kunnen wij u tijdens een telefoongesprek of een bezoek u nader informeren over de mogelijkheden.