Gewasbeschermingsapparatuur

De Vette levert spuitautomaten, ook wel spuitrobots genoemd, voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen. Deze installaties worden naar de specifieke wensen van de klant en de teelt ontworpen en geconstueerd met als doel de gewasbeschermingsmiddelen zo optimaal mogelijk toe te dienen. We maken onderscheid maken in 3 varianten:

  • Monorailspuitautomaten
  • Buisrailspuitautomaten
  • Stationaire opstellingen

Monorailspuitautomaten worden vooral ingezet voor volveldse behandelingen van potplanten en snijbloemen gewassen.

Buisrailspuitautomaten worden vooral ingezet bij gewassen welke op rijen geteeld worden zoals; Tomaat, Aardbei, Roos en gerbera

Een Stationaire opstelling wordt toegepast bij het gebruik van roltafels of rolcontainers, deze worden bij een behandeling onder de Stationaire opstelling door getransporteerd.