SKL-inspecties

De Vette is gecertificeerd keuringstation voor het uitvoeren van SKL-keuringen aan motorvatspuiten, spuitapparatuur en FOG apparatuur.
De inhoud van de SKL-keuring komt overeen met de Europese norm EN-13790.
Op basis van deze norm wordt op dit moment in een aantal Europese landen gekeurd en wordt binnenkort op basis van Europese regelgeving de standaard in Europa.

Wanneer keuren?
Per 1 juli 2006 is de keuringsfrequentie gewijzigd van 2 naar 3 jaar. Elke uitgevoerde keuring is nu drie jaar geldig. De verplichting is gebaseerd op verordeningen van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. Na de keuring plakt de keurmeester een goedkeuringssticker op de machine, daarop staat tot wanneer de goedkeuring geldig is.
Eigenaren van spuitmachines moeten zelf in de gaten houden wanneer deze weer gekeurd moet worden, SKL stuurt geen herinneringen.