Gewasbescherming

De Vette levert spuitautomaten, ook wel spuitrobots genoemd, ten behoeve van gewasverzorging. Spuitrobots worden naar de specifieke wensen van de klant en de teelt gebouwd om de gewasverzorgingsmiddelen zo optimaal mogelijk te verspreiden. We kunnen onderscheid maken in 3 soorten robots:

  • monorailspuitautomaten
  • buisrailspuitautomaten
  • vaste spuitleidingen

De monorailspuitautomaat wordt vooral ingezet indien er geen buisrail aanwezig is of als de teelt niet toelaat dat er machines tussen het gewas komen.

Buisrailspuitautomaten worden met name ingezet wanneer er geen monorail aanwezig is of als de constructie van kas of monorail niet toelaat dat er met een spuitrobot overheen gereden wordt.

Een vaste spuitinstallatie wordt gangbaar bij het gebruik van roltafels of rolcontainers. Deze rollen dan bij gewasverzorging onder de spuitleiding door.